Templo De Alabanza AdonaiDonde: 
4744 E. Church
Fresno, CA  93723

Horario
Domingo:  2:00 pm | Servicio de adoración
    Jueves:  7:00 pm | Servicio de adoración
                    
Están todos invitados

Pastores Hispano: Enrique Castillo
(559) 275-1791 (Iglesia)

Facebook: Templo De Alabanza Adonai